آبپاش های باغبانی:

آپاش های زینتی با فشار آب شهری کار میکنند.داخل فضای کوچک قابل استفاده هستند .
آبپاش دستی:به شلنگ وصل می شود.با فشار آب شهری کار می کنند.قابل جابجایی هست.
ابپاش های صنعتی یا همان پروانه ای با فشار آب شهری کار نمی کنند.فشار و لوله گذاری بالا می خواهد.

 

0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان