فروشگاه ثابت با هدف عرضه مستقیم لوازم آبیاری و کشاورزی به کشاورزان و باغداران عزیز از سال  1384 فعالیت  خود را در شهر مشهد آغاز نموده و در طی چندین سال فعالیت این فروشگاه 
 در بیش از 20 نمایشگاه بین المللی در سطح کشور حضور داشته و کلیه تجهیزات آبیاری مورد نیاز کشاورزان را جهت بهره برداری معرفی نموده.
در حال حاضر کلیه اهداف تعیین شده در قالب فروشگاه ثابت ادامه داشته و هدف از طراحی سایت دسترسی آسان و مطمئن کشاورزان و مصرف کنندگان تجهیزات آبیاری است.
 

0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان