طرز کار آبپاش مخفی شونده هانتر (PGP_ULTRA )

طرز کار آبپاش مخفی شونده هانتر (PGP_ULTRA )

طرز کار آبپاش مخفی شونده هانتر (PGP_ULTRA )

شعاع پاشش: 15/8_6/7 m امکان تنظیم قطاع پاشش از 40 تا 360 درجه

0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان