مزایا و معایب آبیاری قطره ای

مزایا و معایب آبیاری قطره ای

طرز كار كلی سیستم قطره ای :

 در آبیاری قطره ای آب از یك شبكه لوله كم فشار به صورت یك الگوی از قبل تعیین شده ، پخش می گردد . وسیله خروج آب به خاك « قطره چكان « نام دارد . قطره چكا نها از طریق یك نازل باریك یا مسیر جریان طویل ، فشار موجود در شبكه لوله را كاهش می دهند و موجب كاهش دبی تخلیه تا حدود لیتر بر ساعت می شوند . برای درختان و گیاها نی که دا ئمی با فاصله زیاد از یكدیگر می باشند ، قطره چكانها به صورت واحد های ساخته شده مجزا بوده و توسط یك زایده به خط انتقال آب مرسوم به « لوله فرعی قطره جكان » ، « شیلنگ لوله فرعی » یا « لوله فرعی » متصل می گردند . برخی قطره چكا نها به صورت لوله های اسپا گتی شكل بوده و چند خروجی دارند . این امر برای افزایش سطح خیس شده با حدا قل افزایش در هزینه است . برای گیاهان ردیفی كمتر دائمی ما نند گوجه فرنگی ، نیشكر و تو.ت فرنگی ، لوله فرعی و قطره چكا نها را با هم به صورت یك واحد قابل جدا ساختن می سازند كه یا سوراخهایی به فواصل 9 تا36 اینچ دارند مانند لوله دو محفظه ای ویا دیواره های متخلخلی دارند كه آب ار آنها به بیرون تراوش می نماید . در هر دونوع سیستم قطره ای ، لوله های فرعی به خط انتقال آب مرسوم به « مانفولد » متصل می شوند .

محاسن آبیاری قطره ای :

آبیاری قطره ای آسان ترین راه آب دادن به هر گیاه مانند درختان و تاكها ست و كمبود رطوبت خاك را قبل از پیداش مكش بالاتر اثر مصرف آب به وسیله گیاه از طریق تبخیر و تعرق ، بر طرف می سازد . یك سیستم آبیاری قطره ای به علت كاربرد موثر آب و نیروی كارگر دارای مزایای آگرونومیكی ، آگروتكنیكی و اقتصادی منحصر به فرد است .

 صرفه جویی در میزان آب و هزینه ها : آ بیاری قطره ای هزینه های بهره برداری را كاهش می دهد و این مسئله اساسی در این روش جدید است . سیستم های قطره ای به آب كمتری نسبت به سایر سیستم های متداول آبیاری نیاز دارد . مثلاً‌ در باغات درختان جوان ، آبیاری با سیستم قطره ای تنها نصف آب مورد نیاز آبیاری بارانی یا سطحی مصرف می كند .با مسن تر شدن درختان ، صرفه جویی در آب با سیستم قطره ای كاهش می یابد ما هنوز برای بسیاری باغداران آبیاری موثر با سیستم قطره ای بعلت كمبود و قیمت بالای آب ، اهمیت دارد . هزینه كارگر برای آبیاری را می توان كاهش داد ، زیرا در سیستم قطره ای كافی است كه پخش آب تنظیم گردیده و سیستم به كار انداخته شود . این تنظیم ها توسط وسایل اتوماتیكی انجام می گیرد كه نیاز به كارگر چندانی ندارد .

مزایای سیستم آبیاری قطره ای

1. بالا بردن راندمان آبیاری در حدود 90% 2. افزایش رشد و عملکرد محصول 3. استفاده بهینه و موثر تر از آب موجود 4. کاهش خسارتهای ناشی از شوری 5. کاهش هزینه های کارگری 6. سهولت در انجام عملیات زراعی 7. محدود شدن رشد و تکثیر علفهای هرز 8. تسهیل در تامین کود و مواد شیمیایی برای گیاهان 9. کاهش یا نبود روان آب سطحی

معایب آبیاری قطره ای : هزینه نسبتاً بالا ، گرفتگی قطره چكان ها ، ایجاد شوری موضعی و پخش نا منظم و لكه لكه ای رطویت خاك از معایب اصلی سیستم های آبیاری قطره ای بشمار می آیند .

فایل های پیوست

0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان